DOI

DOI (Digital Object Identifier) är en typ av identifikator som ofta används för vetenskapliga publikationer, framför allt för vetenskapliga tidskriftsartiklar. Varje publikation har en unik DOI. 

DOI:er börjar alltid med siffran 10. I exemplet nedan är DOI:n 10.1016/j.enpol.2012.04.049.
Du kan söka efter publikationen genom att klistra in DOI:n i ett sökverktyg, till exempel Primo eller Google Scholar.

Har publikationen en DOI ska den placeras sist i referensen. Ange doi: och därefter själva identifikatorn, som alltså alltid börjar med 10. Uteslut allt som eventuellt står före 10 för att försäkra dig om ett enhetligt utseende i källförteckningen.

Referens till källförteckningen:
Midttun, A. (2012). The greening of European electricity industry: a battle of modernities. Energy Policy, 48, s. 22-35. doi:10.1016/j.enpol.2012.04.049