Länka till dokument och DOI

Länka till dokument

URL (Uniform Resource Locator) är en webbadress som länkar dig till dokumentet eller till webbsidan där dokumentet finns. Ta med URL i referensen när det är enda sättet att hitta tillbaka till information som du har hittat på webben, detta brukar vara fallet för webbsidor, bilder, bloggar, forum etc.

Vi rekommenderar att du anger URL även för rapporter och andra dokument som finns fritt på webben, även om de också finns tillgängliga på annat sätt, för att göra det lättare för läsaren att hitta dokumentet.

Referens till källförteckningen:
Konsumentverket (2019). Hållbara val av kött. https://publikationer.konsumentverket.se/hallbarhet/rapport-2019-5-hallbara-val-av-kott

DOI

DOI (Digital Object Identifier) är en typ av identifikator som ofta används för vetenskapliga publikationer, framför allt för vetenskapliga tidskriftsartiklar. Varje publikation har en unik DOI. 

DOI:er börjar alltid med siffran 10. I exemplet nedan är DOI:n 10.1016/j.enpol.2012.04.049.
Du kan söka efter publikationen genom att klistra in DOI:n i ett sökverktyg, till exempel Primo eller Google Scholar.

Har publikationen en DOI ska den placeras sist i referensen. Ange doi: och därefter själva identifikatorn, som alltså alltid börjar med 10. Uteslut allt som eventuellt står före 10 för att försäkra dig om ett enhetligt utseende i källförteckningen.

Referens till källförteckningen:
Midttun, A. (2012). The greening of European electricity industry: a battle of modernities. Energy Policy, 48, s. 22-35. doi:10.1016/j.enpol.2012.04.049