Utgivningsår saknas

Ibland saknas uppgift om utgivningsår eller publiceringsdatum. Det är förekommer för dokument på webben men ibland också när det gäller tryckt material. Om du ansträngt dig för att hitta men ändå inte kan fastställa år eller datum för publiceringen ska du ange att det saknas med u.å. som står för utan årtal i parentesen.

I din text:
(Region Jämtland Härjedalen u.å.)

Referens till källförteckningen:
Region Jämtland Härjedalen (u.å.). Kostbehandling vid övervikt och fetma hos barn och ungdomar [broschyr]. https://www.regionjh.se/download/18.3ab73f37167a990b586e19/1547472273093/Kostbehandling%20vid%20%C3%B6vervikt%20o%20fetma%20barn%20o%20ungd_Diet%20BUM%20RJH.pdf