Statistik och annan data

När du gör uttag av statistik eller andra faktauppgifter som exempelvis kemiska eller ekonomiska data från en databas behöver du redogöra både för var du hämtat datan och utifrån vilka parametrar du sökt fram den. Detta kan lösas på något av följande sätt:

I vissa faktadatabaser kan du spara din sökning och få en länk som visar resultatet av din sökning och vilka parametrar du använt. Ett sådant exempel är Statistiska centralbyråns statistikdatabas på webben.
Har du en sådan länk kan du referera till din sammanställning enligt Harvard, med en texthänvisning och en referens som i exemplet nedan.

Har du inte en sådan länk bör du istället bifoga sammanställningen som en bilaga till ditt arbete.
Om det inte går att utläsa från sammanställningen vilka parametrar du använt måste du beskriva det med egna ord så att någon annan ska kunna återskapa exakt samma sökning.

Årtalet du anger i parentesen är det år du skapade sammanställningen.

Läs om figurer och tabeller i avsnittet Illustrationer: figurer och tabeller i Harvardguiden i pdf.

Ovanför illustrationen:
Tabell 1: Antal sjukdagar och sjukfall per anställd efter näringsgren SNI 2007, kön, tabellinnehåll och kvartal (SCB 2018)

I din text:
Tabell 1 visar…

Referens i källförteckningen:
SCB (2018). Antal sjukdagar och sjukfall per anställd efter näringsgren SNI 2007, kön, tabellinnehåll och kvartal. http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/51261