Sociala medier

Detta är en grundform för att referera till inlägg i olika sociala medier. Tänk på att om det inlägg du vill hänvisa till egentligen länkar till något annat material, det är alltså det länkade materialet du ska referera till.

Inlägg i sociala medier har sällan någon titel eftersom de är så korta, istället får själva inläggets text utgöra titel. Man anger de första 20 orden i inlägget som titel och om texten är längre än så avslutar man med […] som indikerar att det finns mer text som man har utelämnat.

Är det ett personligt konto anger du personens efternamn och förnamnsinitial enligt vanligt sätt att referera, är det en organisation eller förening anger du denna som författare. Sedan anger du även användarnamnet för kontot, inom parentes med ett @-tecken före. I sociala medier kan det finnas massor av personer som heter samma sak men användarnamnet – även kallat handle – är alltid unikt.

Därefter anger du inom hakparentes vilken plattform och typ av inlägg du refererar till och vilket datum det publicerades, följt av länk till inlägget och datum då du hämtade informationen.
Här följer två exempel, men du kan använda samma format för andra sociala medier.

I din text:
Emma Frans skriver på Twitter att den mest effektiva sortens deplatforming består av ”tystnad och ointresse” (Frans 2021).

Ett annat initiativ mot sexköp går ut på att uppmuntra till… (Huskurage 2020).

Referens till källförteckningen:
Frans, E. (@DrEmmaFrans) (2021). I den lajkstyrda digitala eran är den mest effektiva formen av deplatforming tystnad och ointresse. [twitterinlägg], 2 juni. https://twitter.com/DrEmmaFrans/status/1400104017385115653 [2021-06-22]

Huskurage (@huskurage) (2020). Precis innan hela hotellnäringen bara föll så lanserade vi Hotellkurage. Ett sätt att uppmärksamma gäster på att sexköp är förbjudet […] [instagraminlägg], 8 april. https://www.instagram.com/p/CGGCLwxJnED/?utm_source=ig_web_copy_link [2021-06-22]