Webbsidor

För webbsidor som inte går att direkt hänföra till någon annan publikationstyp (t.ex. artikel, bok, rapport etc.) gäller att referenser skrivs enligt följande grundmodell: Upphovsman (år för senaste uppdatering). Titel. URL [Datum för åtkomst].

När du ska referera till texter på webben är det viktigt att dels hitta en rubrik på texten samt att klargöra om texten har en personlig författare. Om ingen personlig författare finns angiven och dokumentet finns på webbplatsen till en organisation, företag eller motsvarande ställs referensen upp på organisationens namn. Avsluta med att ange URL och vilket datum du läste texten.

I din text:
(Skolverket 2021)

Referens till källförteckningen:
Skolverket (2021). Samordnare för nyanländas utbildning. https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/samordnare-for-nyanlandas-utbildning [2021-06-21]