Språkverkstad drop-in

Språkverkstaden är både en verksamhet och en lokal. Här erbjuds språkpedagogisk handledning till alla studenter vid Högskolan i Borås som  vill utveckla sina muntliga och skriftliga färdigheter med inriktning mot akademiskt språk.

Språkverkstaden finns på fjärde plan i biblioteket (Borås), Språkverkstad, J441. Det finns tillgång till stationära datorer och grupprum.

Språkverkstaden är en drop in-verksamhet. Du behöver inte boka tid i förväg.

Språkverkstad drop-in lämpar sig för kortare frågor och handledning.

Öppettider  

Språkverkstad drop-in på plats tre gånger i veckan. Ytterligare ett tillfälle i veckan erbjuds på distans. Ordinarie öppettider är:

Måndag         13:00–15:00 (Språkverkstad, J441)
Onsdag          09:00–11:00 (Språkverkstad, J441)               
Torsdag         13:00–15:00 (distans via Zoom, läs mer nedan)
Torsdag         13:00–15:00 (Språkverkstad, J441)

Vårterminens (2024) första tillfälle är v.4, 22 januari.

Vårterminens (2024) sista tillfälle är v. 22, 30 maj.

Övrigt om öppettider

Språkverkstaden har stängt vid svenska helgdagar (så kallade röda dagar) i kalendern samt:

 • 14 mars är drop-in på Zoom inställt (drop-in på plats är öppet enligt ordinarie öppettider)
 • 4 april är drop-in på plats inställt (drop-in på Zoom är öppet enligt ordinarie öppettider)
 • 16 maj är drop-in på Zoom inställt (drop-in på plats är öppet enligt ordinarie öppettider)
 • 22 maj är drop-in stängt

Förändrade öppettider

Språkverkstad drop-in har förändrade öppettider enligt:

 • 30 Maj är drop-in på Zoom öppet 14:00–15:00 (drop-in på plats är öppet som vanligt 13:00 - 15:00)

Delta på plats

Den större ytan i lokalen är anpassad för 16 personer. De angränsande grupprummen är anpassade för ytterligare fyra respektive sex personer.

Arbetsmiljön är viktig för bästa möjliga kommunikation. Vi försöker hålla ett rimligt avstånd till varandra. Textfrågor kräver att texten visas på större datorskärm med mus för god läsbarhet, synlighet och goda redigeringsmöjligheter. Om du har frågor om något i exempelvis en text så behöver du därför vara beredd på att kunna skicka din text till, eller på annat sätt tillgängliggöra den för ansvarig språkhandledare som avgör hur ni tillsammans kan diskutera och titta på texten. Det går också bra att använda de stationära datorerna som är utrustade med nödvändig kringutrustning.

Delta på drop-in via Zoom

Tänk på att förbereda dina frågor väl till språkhandledare eftersom tiden är begränsad till 15 minuter per student och tillfälle.

Språkverkstad drop-in i Zoom (PDF) beskriver vad du kan tänka på när det gäller att delta på drop-in via Zoom.

Länk till drop-in i Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/65184553975

Du måste använda så kallad SSO-inloggning när du besöker drop-in via Zoom. Du ska alltså logga in via klienten på ditt student-id via Zoom. Läs mer här under rubriken Logga in via klient: https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/it-support/programvaror/zoom/#Logga%20in%20via%20klient

Språkverkstadens verksamhet

I Språkverkstaden erbjuds språkpedagogisk handledning i svenska och engelska  under samtliga öppettider. Språkverkstad drop-in lämpar sig för kortare frågor när du exempelvis arbetar med din text. Du kan till exempel få:

 • tips om hur du kan utveckla ditt ordförråd
 • lära dig mer om skrivande på högskolan
 • textrespons på kortare textavsnitt (några meningar)
 • veta mer om hur du kan utveckla den skriftliga färdigheten
 • tips om hur du utvecklar dina muntliga färdigheter
 • stöd i ditt uppsatsarbete

Ren korrekturläsning av hel eller del av text erbjuds inte. Dokumentet Riktlinjer Språkverkstad drop-in (pdf) beskriver vilka riktlinjer som gäller för ett besök i Språkverkstad drop-in.

Har du behov av fördjupad handledning kan du i mån av språkhandledares tid boka Individuell handledning istället.

Kontakt – språkhandledare

Johanna Persson

Universitetsadjunkt
Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se

Anna Ekman

Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4117
Rumsnummer: J 436
E-post: anna.ekman@hb.se

 

Student om Språkverkstad drop-in

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.