Bokhyllor i biblioteket

Tryckta böcker

Böckerna i bibliotekets samlingar har olika lånevillkor beroende på vad det är för typ av bok.

Kursböcker

Kursböcker är de böcker som står listade som obligatorisk litteratur på högskolans olika utbildningars/kursers litteraturlistor. All kurslitteratur ska finnas tillgängligt på biblioteket, antingen i tryckt eller elektroniskt format.

Lånevillkoren för kursböcker finner du här.

Övriga böcker

I bibliotekets samlingar finns också böcker som inte är obligatorisk kurslitteratur på högskolan. Bland dessa finns det både böcker som får lånas hem och de som bara får läsas i biblioteket (referensböcker).

Lånevillkoren för övriga böcker finner du här.

Lån och återlämning av böcker

Vill du låna med dig en bok hem gör du det genom att använda låneautomaten som finns strax innanför entrén till biblioteket.

När det är dags att återlämna boken igen gör du det i återlämningsapparaten som finns utanför biblioteket, till höger om entrén. Om du inte har möjlighet att komma till biblioteket för att återlämna dina lånade böcker kan du alltid skicka dem med post, adressuppgifter finner du här.