Styrning, organisering och ledning

Rapporter från projektet "Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation"

Sammanfattning, Rolf Solli.

Delrapport 1: Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda Specialistsjukhus - Bakgrund, förväntningar och syn på uppdraget i relation till tjänstemännen, Roy Liff, Karen Nowé Hedvall. 

Delrapport 2: Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda Specialistsjukhus - inskolning och påverkansmöjligheter, Roy Liff, Karen Nowé Hedvall.

Delrapport 3: Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda Specialistsjukhus - arbetsinsats och tidsinsats samt presidiemodell, Roy Liff, Karen Nowé Hedvall.

Delrapport 4: Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda Specialistsjukhus - politikers förberedelser och tjänstemännens ärendeberedning, Roy Liff, Karen Nowé Hedvall.

Delrapport 5: Medborgarnas förtroende för VG-regionens politiker, Göran Jutengren.

Delrapport 6: Gräsrotslobbyism eller medborgardialog - vilka möjligheter anser sig regioninvånarna i Västra Götaland ha att påverka politiken? Göran Jutengren.

Delrapport 7: Effektiv styrning genom nyckeltal? Lotta Dellve.

Delrapport 8: Kulturnämnden som beställarnämnd - intervjuundersökning av Västra Götalandsregionens kulturnämnd synpunkter på bland annat styrmodellen, Margareta Lundberg Rodin.

Delrapport 9: Utförare i kulturområdet - intervjuundersökning av politisk och tjänstemannaledning i utvalda utförarstyrelser. Margareta Lundberg Rodin.

Delrapport 10: Medborgardialoger - en delstudie i utvärderingen av Västra Götalandsregionens politiska organisering, Karen Nowé Hedvall, Nicklas Salomonson och Maria Wolmesjö.

Delrapport 11: Beslut fattas - en bild av 133 styrelsemöten i Västra Götalandsregionen. Rolf Solli och Viveka Nilsson.

Delrapport 12: Resultatredovisning - beställar-utförarmodellen, Rolf Solli.

Delrapport 13: Beställar-utförarmodellen - vara eller inte vara, Björn Brorström och Rolf Solli.

SOL-rapporter

Texter som tar upp något eller några företeelser som bör presenteras för studenter och forskare med intresse för vad undervisningen bör handla om. Det forskningsfält som inkluderas här har en vid ram och har benämningen Styrning, organisering och ledning. Den vida ramen indikerar att det är en multivetenskaplig ansats som gäller.

Rapporterna fylls på löpande och finns för nedladdning.

2022:1 Vad attraherar studenter till välfärdsyrken? En jämförande studie av sjuksköterske- och polisutbildningen, Maria Wolmesjö & Johan Florén

2021:3 Samordnarrollens betydelse för styrningen av samverkan mellan myndigheter, Mikael Löfström

2021:2 Hållbart ledarskapande genom delaktighet, Maria Wolmesjö, Lise-Lotte Jonasson, Angela Bångsbo och Annika Billhult

2021:1 Kommundirektörsrollen i förändring – eller inte? Tendenser under 25 år i svenska kommuner, Anna Cregård, Rolf Solli

2020:3 Fagerström, Bim & Wolmesjö, Maria (2020) Digitalisering, ledarskap och informatik. Implementering av den nationella digitaliseringsstrategin i välfärden.

2020:2 Wolmesjö, Maria & Fagerström, Bim (2020) Digitalisering, ledarskap och förändring i välfärdsverksamheter – På väg mot ett digitaliserat ledarskapande.

2020:1 Wolmesjö, Maria (2020) Hållbart ledarskapande och hälsofrämjande organisering för en attraktiv hemtjänst

2019:1 Välfärden och framtiden – bekymmer och förhoppningsfulla lösningar version 1.0, Rolf Solli, Maria Wolmesjö

2018:1 Offentliga utförarstyrelsers bidrag till strategiutveckling, Roy Liff, Karen Nowé Hedvall, Rolf Solli

Nr 9: Sökande efter framtidens välfärdsmodeller – forskningsprogram och fallet med Australien, Rolf Solli, Peter Demediuk, Ulla Eriksson-Zetterquist

Nr 8: Från avkrok till ett prioriterat turistmål, Margareta Carlén

Nr 7: Hållbart ledarskap - I vardag och förändring, Lotta Dellve, Andrea Eriksson

Nr 6: Styrmetodernas förutsättningar– offentlig sektor som exempel på komplexitet. Solli, Rolf.

Nr 5: Redovisningens roll för hållbar utveckling. Carlson Ingdahl, Tina, Påhlsson, Birgitta.

Nr 4: Styrgruppens praktik - Om mötens organisering. Löfström, Mikael.

Nr 3: Driver NPM-reformers oavsedda effekter 'byråkratiers' utveckling? Liff, Roy.

Nr 2: Moderna reformer i offentlig sektor - Misslyckande och succé. Liff, Roy.

Nr 1: Detaljhandel i förändring. Konsumentinsikt, värdenät och nya affärsmodeller. Sundström, Malin, Ericsson, Dag.

Läs mer om forskargruppen SOL - Styrning, Organisering och Ledarskap