Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande

Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande

Stiftelsens övergripande mål är att främja utbildning och forskning främst inom området byggteknik vid Högskolan i Borås.

Länk till Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande