Resource effective processes for coloration, functional and smart textiles

Resource effective processes for coloration, functional and smart textiles

Ett viktigt mål i syfte att stärka Textilhögskolans resurseffektiva processer, är att göra det möjligt för den svenska textilindustrin att introducera mer effektiva färgnings- och funktionaliseringsprocesser. Resurseffektiva processer som inkjet printing, chromojet printing och spray, möjliggör kostnadseffektiv produktion av avancerad produktion, en mer flexibel produktion samt ökad produktivitet genom ökad ekologisk hållbarhet (minskning av textilt avfall i kombination med minskad energi-, vatten-, och kemikalieanvändning).

Resurseffektiva textila processer ställer krav på den svenska textilindustrin, akademin och industrin att samarbeta för en utveckling av nya textila färgnings- och funktionaliseringsprocesser.

En framgångsrik implementering av nya tryck- och beläggningstekniker möjliggör nya produktionsstrategier som flexibel produktion, kortade ledtider, integrerade tillverkningsprocesser, möjligheter för massanpassning och främjande av en cirkulär ekonomi.