Inkjetsystem i industriell skala

Inkjetsystem i industriell skala

Som ett första steg önskar THS investera i inkjetteknologi för kontinuerlig tryckning, färgning och finishering i full bredd. Teknologin anses extra intressant och ger många nya och spännande utvecklingsmöjligheter. Utrustningen skall stödja THS utbildning samt utveckling av svensk textilindustri inom nämnda områden.