Angelica Börjesson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4711 E-post: angelica.borjesson@hb.se Signatur: AGBO

Jag är filosofie doktor i offentlig förvaltning och verksam som universitetslektor med inriktning mot styrning och organisering inom vård och omsorg.

2019 disputerade jag vid Göteborgs Universitet på en avhandling om sjukförsäkringens idémässiga och institutionella förändring 1995–2015. I avhandlingen studeras närmare de politiska idéer som påverkat sjukförsäkringens utformning de senaste tre decennierna och hur dessa i sin tur omvandlat målen och syftet med sjukförsäkringen.

Mitt forskningsintresse kretsar i allmänhet kring välfärdspolitik, socialpolitik och institutionell förändring, samt kring det svenska socialförsäkringssystemet ur ett normativt och ideologiskt perspektiv i synnerhet. Under senare tid har min forskning inriktat sig mot kritiska perspektiv på styrning och organisering av sjukförsäkringen, mer än de politiska idéerna. Särskilt intresserar jag mig för varför delar av sjukförsäkringen förändrats i en åtstramande riktning i sin tillämpning och i sitt utfall gentemot medborgarna utan att några inomparlamentariska åtgärder vidtagits. I ett Forte-finansierat postdoc-projekt ämnar jag undersöka varför Försäkringskassans tillämpning och tolkning av aktivitetsersättning och sjukpenning har förändrats mellan åren 2008–2018. Båda dessa system har förändrats de senaste åren vilket lett till en mer åtstramande politik för sjuka. Detta har skett utan att socialförsäkringsbalken har förändrats. Projektet söker därmed svar på frågan varför förvaltande institutionen inom socialförsäkringssystemet har förändrat sin tillämpning av en oförändrad lagstiftning.

Innan jag började som universitetslektor och forskare på akademin för vård, arbetsliv och välfärd har jag varit verksam som utredare och forskare på Inspektionen för Socialförsäkringen i ett projekt om förebyggande förmåner inom socialförsäkringen. Jag har därmed även ett intresse för sjukförsäkringens profylaktiska inslag och hur väl dessa fungerar idag. Särskilt intresserar jag mig för intressespänningar som uppstår mellan Försäkringskassan som förvaltningsmyndighet av sjukförsäkringen samt hälso- och sjukvårdens professionsinriktade organisation. För närvarande studerar jag två aspekter av denna intressespänning. Dels hur dragkampen om tolkningsföreträde kring centrala begrepp mellan dessa två aktörer påverkar möjligheterna till förebyggande inslag i sjukförsäkringen, och dels hur den målsättningsorienterade karaktären på t ex den förebyggande sjukpenningen skaver mot Försäkringskassans mer tekniska tillämpning av förmånen.

Jag undervisar främst på Magisterprogrammet i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg samt på Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning. Min undervisning innefattar både föreläsningar samt handledning.

I media

  • Vad har hänt med sjukförsäkringen?  Reumatikervärlden 1/2020
  • Sjukförsäkringen: Förvaltningspodden avsnitt 3 2019
    Vad var det som hände med sjukförsäkringen under 00-talet? Var det alliansen som genomförde nyliberala reformer, eller har det djupare rötter än så?
    Medverkande: Angelica Börjesson, Ylva Norén Bretzer och Henrik Sandgren.