Carolina Lindström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4160

E-post: carolina.lindstrom@hb.se

Rumsnummer: E736

Signatur: CRLI

Jag är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Jag är sedan hösten 2017 anställd som universitetsadjunkt på Institutionen för Vårdvetenskap. Jag undervisar sjuksköterskestudenter och polisstudenter inom psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom.

Sedan våren 2021 är jag anställd som doktorand i vårdvetenskap inom forskningsområdet Människan i Vården. Avhandlingsarbetet ämnar utveckla didaktiska strategier att möta existentiella dimensioner i vårdande sammanhang i sjuksköterskeutbildningen.