Björn Ekström

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4377

E-post: bjorn.ekstrom@hb.se

Rumsnummer: D410

Signatur: BJEK

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap och skriver en avhandling om informationspraktiker i medborgarforskningsprojekt. Särskilt intresserad är jag av samspelet mellan information och teknologi hos forskare och allmänhet i distribuerade forskningsprojekt. Övriga forskningsintressen inkluderar science and technology studies (STS), vetenskaplig kommunikation och digitala metoder. Jag undervisar huvudsakligen i kurser som berör kunskapsorganisation. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2018. Tidigare studier inkluderar biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet och litteraturvetenskap och företagsekonomi vid Linnéuniversitetet.