Data4Impact

Data4Impact

Introduktionen av nya teknologier och initiativ t.ex. mekanismer för öppen tillgång av forskningspublikationer och forskningsdata samt sociala medier, har genererat ökande volym av data tillgängligt för forskning.

Data4Impact ska bygga vidare på denna utveckling och använda sig av big dataanalys för att ta sig an att förbättra bevakning av forskning och innovation, genomförande och bedömning av forskningens genomslag i samhället inom hälsa, demografiska förändringar och “Wellbeing Societal Challenge”.

Länk till Data4Impact