Chandadevi Giri

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4358 E-post: chandadevi.giri@hb.se Rumsnummer: C813 Signatur: CHGI

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper