Chandadevi Giri

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4358

Mobilnummer: 0790-984299

E-post: chandadevi.giri@hb.se

Rumsnummer: U316

Signatur: CHGI