Chandadevi Giri

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4358

E-post: chandadevi.giri@hb.se

Rumsnummer: C813

Signatur: CHGI