SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles)

SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles)

Syftet med SMDTex är att utveckla ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsprogram, inom textilteknologi, textildesign, textilkemi och andra områden, såsom produktion, supply chain management, kvalitetsledning, varumärke och modehantering, informationssystem, data mining, virtuell verklighet och konsumentstudier. Kunskapen om hållbara och innovativa designprocesser och material, kommer också att vara teman inom SMDTex. 

Partners:

ENSAIT (extern sida)

Gheorge Asachi Technical University of Iasi (extern sida)

Politecnico di Torino (extern sida)

Soochow University (extern sida)

Projektmedlemmar

 • Vincent Nierstrasz, project leader
 • Chandadevi Giri
 • May Kahoush
 • Melkie Tadesse Getnet
 • Molla Tadesse Abate
 • Mohammad Neaz Morshed
 • Prisca Eutionnat-Diffo
 • Razieh Hashemi Sanatgar
 • Sheenam Jain
 • Sweta Iyer
 • Tarun Kumar Agrawal
 • Tove Agnhage

Länk till SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles)