SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles)

SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles)

Syftet med SMDTex är att utveckla ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsprogram, inom textilteknologi, textildesign, textilkemi och andra områden, såsom produktion, supply chain management, kvalitetsledning, varumärke och modehantering, informationssystem, data mining, virtuell verklighet och konsumentstudier. Kunskapen om hållbara och innovativa designprocesser och material, kommer också att vara teman inom SMDTex. 

Partners:

ENSAIT (extern sida)

Gheorhe Asachi" Technical University of Iasi (extern sida)

Politecnico di Torino (extern sida)

Soochow University (extern sida)

Länk till SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles)