Clarisse Uwineza

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5971

Mobilnummer: 0790-677276

E-post: clarisse.uwineza@hb.se

Rumsnummer: D534

Signatur: CLUW