Clarisse Uwineza

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5971

E-post: clarisse.uwineza@hb.se

Rumsnummer: D534

Signatur: CLUW