Jonas Karlsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4731

E-post: jonas.karlsson@hb.se

Signatur: JKA

I september 2021 disputerade jag med avhandlingen Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients, family members, and critical care nurses som utforskar den interhospitala överföringsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar utifrån patienters, närståendes och intensivvårdssjuksköterskors perspektiv. Avhandlingen tilldelades pris för bästa avhandling 2023 genom Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård.

Jag är, sedan 2024, specialistsjuksköterska inom intensivvård med en magisterexamen inom vårdpedagogik och påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2007. Genom åren har jag, i olika omfattningar, kombinerat min tjänst vid Högskolan i Borås med kliniskt arbete inom intensivvård.

Sedan 2022 arbetar jag som universitetslektor vid Högskolan i Borås, främst inom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård där jag också delar ett programansvar. Jag är också verksam inom kurser i vetenskaplig teori och metod i såväl specialistsjuksköterskeprogrammen som sjuksköterskeprogrammet.

Min forskning finns inom området Människan i vården och inom ämnet vårdvetenskap och ingår i forskargruppen Vårdande i högteknologiska miljöer. För närvarande är jag bihandledare inom ett doktorandprojekt – Att möta existentiella dimensioner i vårdande sammanhang – utveckling av didaktiska strategier på vårdvetenskaplig grund i sjuksköterskeutbildningen.

Utmärkelser

Pris för årets avhandling 2023 av Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (Rf AnIva).

Uppdrag

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients, family members, and critical care nurses