Kristina Nässén

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4742

E-post: kristina.nassen@hb.se

Rumsnummer: D716b

Signatur: KRNA

Jag har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2012. Jag är leg. sjuksköterska och fil. doktor i socialantropologi. Mina intresseområden omfattar etnografi, genus och hälsoantropologi med vård som kontext.

Min pågående forskning behandlar utveckling av hållbar och värdig vård för äldre i Europa och projektet INNOVATEDIGNITY är ett EU-finansierat (Horizon 2020-MSCA-ITN) samverkansprojekt med nio lärosäten från fem europeiska länder där vi utbildar 15 doktorander som kommer från olika delar av världen. HB har två av dessa doktorander och jag projektleder HB:s medverkan i programmet samt är bihandledare för Lamprini Xiarchi och Karoline Lang Mathiesen vid Högskolan i Borås samt Jayme Tauzer, doktorand vid Birmingham City University. Se även https://innovatedignity.eu/

Medlem i European Academy of Caring Science (EACS).

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Mark är som barn. Genus, fattigdom och försörjning i Södra Wollo, Etiopien.