Karoline Lang Mathiesen

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

E-post: karoline.lang_mathiesen@hb.se

Signatur: KRLA