Katarina Hagberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4170

E-post: katarina.hagberg@hb.se

Rumsnummer: C312b

Signatur: KTHA

Jag är doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap inom den nationella forskarskolan ReSource, Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer, sedan 1 september 2023. Fokus i mitt avhandlingsprojekt är informationsläsningspraktiker hos elever med dyslexi. Jag rör mig inom kritisk funktionshindersforskning och är särskilt intresserad av frågor som rör tillgänglighet och likvärdighet i relation till utbildning och lärande.  

Jag har varit anställd vid Bibliotekshögskolan sedan augusti 2021 och innan dess har jag arbetat inom grundskolan med skolutveckling, digitalisering och skolbibliotek samt som lärare.

Forskarskolan ReSource – Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer

LinkedIn