Mahtab Mohammadi

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4026

E-post: mahtab.mohammadi@hb.se

Rumsnummer: E401a

Signatur: MHMO

Områden

  • Bioteknologi
  • Fiskfysiologi
  • Miljöbedömning

Utbildning

• Högskolan i Borås /Borås/ Sverige 2022–2026
PhD, Resursåtervinning, Bioteknologi

• Isfahan University of Technology (IUT-Iran)/ Isfahan/ Iran 2013–2016
Magisterexamen, Ecology of Aquatic Animals

• Sari Agriculture Sciences and Natural Resources University (SANRU)/ Sari / Iran 2007–2011
Kandidatexamen, The Natural Resource Engineering, Fisheries

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

In Vitro Digestion of Fish Feed