Negar Baserehtaromsary

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4061 E-post: negar.baserehtaromsary@hb.se Rumsnummer: D422 Signatur: NEBA