Negar Baserehtaromsary

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: negar.baserehtaromsary@hb.se

Rumsnummer: E428

Signatur: NEBA