Negar Baserehtaromsary

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4061

E-post: negar.baserehtaromsary@hb.se

Rumsnummer: D514

Signatur: NEBA