Negar Baserehtaromsary

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: negar.baserehtaromsary@hb.se

Rumsnummer: D422

Signatur: NEBA