Framtidens Business Intelligence

Framtidens Business Intelligence

Syfte

Ett övergripande mål för projektet är att utveckla effektiva tekniker för att generera prediktiva modeller. Ett exempel skulle kunna vara att klassificera kunder som tillhörande olika segment, baserat på deras kundsignaturer. Forskningsresultaten kan användas för att t.ex. uppskatta försäljningen av en viss vara i en viss butik under en specifik tidsperiod, men även mer avancerade frågeställningar av typen hur den accelererade försäljningen av en viss vara beror av olika kampanjinsatser. 

Samverkande detaljhandelsföretag

ICA Sverige och Willys AB

Omfattning

2 år med start 1 september 2013

Medverkande forskare

Ulf Johansson, Projektledare. Docent i datavetenskap vid Högskolan i Borås. Hans expertis är inom områdena maskininlärning och data mining.
Malin Sundström, Ek.dr. och universitetslektor i marknadsföring med specialisering mot detaljhandel och köpbeteende. Akademisk föreståndare för SIIR.
Håkan Sundell, Tek.dr i datalogi vid Högskolan i Borås. Hans expertis är inom parallell och distribuerad programmering med lång erfarenhet inom systemutveckling.
Rikard König, Doktorand inom datavetenskap vid Örebro Universitet och adjunkt inom informatik vid Högskolan i Borås. Rikard har under hela sin doktorandperiod varit inblandad i forskningsprojekt med kampanjprognostisering för ICA Sverige AB.

Referensgrupp

  • Andreas Swahn, Smartster, VD
  • Niklas Hedin, Centiro, VD
  • Anita Strandberg Alpsjö, Swegmarks, VD
  • Peder Larsson, Hemtex, VD
  • Thomas Englund, ICA City, ägare