Sofia Lindström Sol

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4072

E-post: sofia.lindstrom_sol@hb.se

Rumsnummer: C326

Signatur: SFLI

Jag har en doktorsexamen från Linköpings universitet där jag disputerade 2016 med avhandlingen (Un)bearable freedom. Exploring the becoming of the artist in education, work and family life. Efter disputationen arbetade jag inom ramen för en sk. Flexit-tjänst, i ett treårigt projekt som finansierades till 75% av Riksbankens Jubileumsfond, tillsammans med kulturförvaltningen i Göteborg och Högskolan i Borås. Forskningsprojektet kallades Deltagardrivna processer i offentlig verksamhet, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad. Det inbegrep området kulturpolitik och handlade om hur kulturförvaltningen i Göteborgs stad använder sig av delaktighet som policybegrepp och som arbetssätt. Mellan 2019–2023 arbetade jag i det EU-finansierade projektet AMASS-acting on the margins, art as social sculpture vilket hade som mål att öka kunskapen om konsten roll i att adressera marginalisering i Europa. Jag ledde work package 1 tillsammans med mina kollegor där vi bland annat publicerade två litteraturstudier om konstens sociala effekter. Idag arbetar jag i ett annat EU-finansierat projekt som leds av HB; MuseIT.

Jag undervisar på bibliotekarieprogrammet på Högskolan i Borås och gör ibland gästbesök på institutioner som Kulturverkstan och Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

Länk till min avhandling (Un)bearable freedom. Exploring the becoming of the artist in education, work and family life.

 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Externa publikationer

Lindström Sol, Sofia (2021) Delaktighet i kulturpolitiken. Rapport från forskningsprojektet Delaktighetsprocesser i Kulturförvaltningen Göteborgs stad. Göteborgs Stad, kulturförvaltningen, rapport 2021

Lindström Sol, Sofia (2021) Delaktighet i kulturen – forskningsöversikt. Göteborgs Stad, kulturförvaltningen, rapport 2021

Lindström, Sofia (2016) Artists and Multiple Job Holding – Breadwinning Work as Mediating Between Bohemian and Entrepreneurial Identities and Behavior. Nordic Journal of Working Life Studies, 6(3), doi: coming.

Lindström, Sofia (2015) Constructions of professional subjectivity at the fine arts college. Professions and Professionals, 5(2), doi: http://dx.doi.org/10.7577/pp.869

Flisbäck, Marita & Lindström, Sofia (2013) “Work–family Conflict among Professional Visual Artists in Sweden: Gender Differences in the Influence of Parenting and Household Responsibilities.” Nordic Journal of Cultural Policy, no. 2, pp. 239-268. 

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper