Sofia Lindström Sol

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: sofia.lindstrom_sol@hb.se

Rumsnummer: C326

Signatur: SFLI

Jag har en doktorsgrad från Linköpings universitet där jag disputerade 2016 med avhandlingen (Un)bearable freedom. Exploring the becoming of the artist in education, work and family life. Idag arbetar jag inom ramen för en sk. Flexit-tjänst, i ett treårigt projekt som finansieras till 75% av Riksbankens Jubileumsfond, tillsammans med kulturförvaltningen i Göteborg och Högskolan i Borås. Forskningsprojektet kallas Deltagardrivna processer i offentlig verksamhet, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad. Det inbegriper området kulturpolitik och handlar om hur kulturförvaltningen i Göteborgs stad använder sig av delaktighet som policybegrepp och som arbetssätt. Forskningsprojektet började hösten 2017 och kommer fortsätta fram till hösten 2020.

Till avhandlingen (extern sida)

Avhandlingstitel

(Un)bearable freedom. Exploring the becoming of the artist in education, work and family life.

Externa publikationer

Lindström, Sofia (2016) Artists and Multiple Job Holding – Breadwinning Work as Mediating Between Bohemian and Entrepreneurial Identities and Behavior. Nordic Journal of Working Life Studies, 6(3), doi: coming.

Lindström, Sofia (2015) Constructions of professional subjectivity at the fine arts college. Professions and Professionals, 5(2), doi: http://dx.doi.org/10.7577/pp.869

Flisbäck, Marita & Lindström, Sofia (2013) “Work–family Conflict among Professional Visual Artists in Sweden: Gender Differences in the Influence of Parenting and Household Responsibilities.” Nordic Journal of Cultural Policy, no. 2, pp. 239-268. 

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper