Sofia Östensson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4786

E-post: sofia.ostensson@hb.se

Rumsnummer: D711

Signatur: SOOS

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och är knuten till forskargruppen Tillämpad vård och kommunikationsforskning. Hösten 2022 påbörjade jag min doktorandanställning.  Mitt doktorandprojekt är en del av det större projektet Patientens första kontakt vilket syftar till att undersöka perspektiv praxis för vårdmöten mellan patient och sjuksköterska i primärvården. Mitt doktorand projekt kommer att ha inriktning mot den äldre patienten över 65 år. 

Jag är utbildad distriktssköterska och har även en magisterutbildning i hållbar organisation och hälsofrämjande ledarskap. Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat i hemsjukvård, primärvård och barnhälsovård men även några år som enhetschef.  De sista två åren har jag arbetat som universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås framförallt inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska.