Sofia Östensson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4786

E-post: sofia.ostensson@hb.se

Rumsnummer: D711

Signatur: SOOS