Swarnima Agnihotri

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4828

E-post: swarnima.agnihotri@hb.se

Rumsnummer: D831

Signatur: SWAG