Swarnima Agnihotri

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4828 E-post: swarnima.agnihotri@hb.se Rumsnummer: D831 Signatur: SWAG