Therése Wahlström

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4823

E-post: therese.wahlstrom@hb.se

Rumsnummer: A407

Signatur: THWA

Jag arbetar som universitetsadjunkt på lärarutbildningen och är även doktorand vid Göteborgs universitet på halvtid.  

På lärarutbildningen undervisar jag i naturvetenskap för lärarstudenter med inriktning mot F-3 och 4-6, då främst kemi och människokroppen, samt sex, relationer och samtycke. Jag har även moment i hållbar utveckling då främst den ekologiska dimensionen. 

Under 2018 fick jag möjlighet att starta min doktorand i forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning). Mitt forskarutbildningsämne är ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap. Avhandlingsarbetet riktar sig mot undervisning inom hållbar utveckling med fokus på klimatfrågor, spel och undervisningstraditioner i undervisning om hållbar utveckling.  I min forskning arbetar jag just nu främst riktat mot den svenska gymnasieskolan. Delar av min studie är ett samarbete med forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet som utvecklat kortspelet Klimatkoll som jag använder i min forskning. 

Jag är legitimerad gymnasielärare i kemi och biologi i grunden men har också arbetat mycket i alla stadier i skolan. Hållbarhetsfrågor i alla dimensioner är det som engagerar mig mest och det som jag önskar arbeta vidare med efter min disputation.  Som medlem i forskargrupperna JEDI och SONOMA vid högskolan i Borås får jag möjlighet att arbeta vidare med frågor om hållbarhet, rättvisa och didaktik.