Ulf Andersson

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning distans

Telefonnummer: 033-435 4129

E-post: ulf.andersson@hb.se

Signatur: ULAN

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och började hösten 2017. Området för mitt doktorandprojektet är bedömning och beslutsfattande inom ambulanssjukvården.

Jag är utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård. Jag har arbetat inom många olika discipliner tidigare med både barn och vuxna i den hospitala sjukvården men även inom rehab, försvarsmakten och ambulanssjukvård.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper