Evidensbaserade riktlinjer för helhetsbedömning inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Evidensbaserade riktlinjer för helhetsbedömning inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Att tillgodose patienters akuta vårdbehov är en utmaning då dessa inte alltid tar sin form i fysiska obehag. Vårdbehov måste även tolkas och förstås utifrån psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Projektet syftar till att undersöka förekomsten av riktlinjer för helhetsbedömningar inom både prehospital och intrahospital akutsjukvård i Sverige. Projektet genomförs som en nationell tvärsnittsstudie där riktlinjer avseende helhetsbedömning granskades med hjälp av en kvantitativ undersökande design.