Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället (LinCS)

Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället (LinCS)

Det vetenskapliga arbetet i LinCS är inriktat på empirisk forskning om lärande och interaktion i ett sociokulturellt perspektiv. Forskningen berör främst konsekvenserna av de nya medierna för lärande inom och utanför utbildningssystemet. I ett stort antal projekt bearbetas frågor om lärande och undervisning i skilda utbildningsmiljöer, på arbetsplatser (skolor, sjukhus, industri etc.), i online spel och andra virtuella miljöer och i andra aktiviteter. Ett ytterligare intresse för LinCS är att bidra till den utveckling av forskning om lärande och kommunikation som blir möjlig genom användning av videodata.

Forskarna vid Högskolan i Borås är särskilt aktiva inom temat Literacy, medier och infrastrukturer för lärande. Inom ramen för detta tema bedrivs projekt som rör hur lärande utvecklas i, och formas av, tillgången till digitala redskap. Detta innefattar studier av hur människor utvecklar skriftspråkliga (literacy) och andra informationsbehandlande färdigheter som är relevanta i den nya medieekologin. Särskilt intresse ägnas åt hur infrastrukturer för lärande som bibliotek och elektroniska resurser för informationslagring och –bearbetning (databaser, sökmotorer etc.) ger nya förutsättningar för lärande. Ett anknytande intresse rör hur tillgång till och användning av nya arenor för kommunikation och nätverkande bidrar till nya sätt att lära.

Länk till Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället (LinCS)