Golzar Daneshzad

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4817

E-post: golzar.daneshzad@hb.se

Signatur: GODA

Som doktorand vid institutionen för företagsekonomi och textilt management är jag engagerad i RESORTEX-projektet, som utvecklar ett datadrivet beslutssystem för att optimera återvinningsnätverk och standardisera textilavfall, vilket bidrar till de hållbara utvecklingsmålen genom att förbättra värdekedjan för textilåtervinning.

Jag är stolt mottagare av flera priser för mina framstående prestationer, inklusive Zonta International Jane M. Klausman Women in Business-distriktspriset 2021, Utmärkt Masteruppsats med Stor Originalitet och Skarp Inblick 2021/2022 utfärdat av Linnéuniversitetet, och Bästa Masteruppsatspriset 2022 utfärdat av Swedbank Sparbanksstiftelsen Kronan.