Kanchana Dissanayake

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4434

E-post: kanchana.dissanayake@hb.se

Rumsnummer: U325

Signatur: GEDI

Jag forskar som postdoktor inom textilt management, för närvarande i projektet CLOSeD. Mina forskningsintressen inkluderar hållbart och cirkulärt mode, omvända försörjningskedjor, återvinning och återtillverkning. Jag har en doktorsexamen i Sustainable Consumption från University of Manchester, Storbritannien, och en kandidatexamen i Textile & Clothing Technology från University of Moratuwa, Sri Lanka. Före min karriär som postdoktor i mars 2022, arbetade jag som universitetslektor vid Department of Textile & Apparel Engineering vid University of Moratuwa, Sri Lanka. Innan dess har jag arbetat inom både den textila och finansiella sektorn.