Kanchana Dissanayake

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4434

E-post: kanchana.dissanayake@hb.se

Rumsnummer: U325

Signatur: GEDI

Jag arbetar som universitetslektor inom textilt management. Innan min nuvarande roll arbetade jag som postdoktor i forskargruppen Styrning av textila värdekedjor från mars 2022 till april 2023, där jag bedrev forskningsarbete inom projektet CLOSeD.

Innan jag började på Högskolan i Borås arbetade jag som universitetslektor vid Department of Textile & Apparel Engineering vid University of Moratuwa, Sri Lanka. Jag har en doktorsexamen i hållbar konsumtion från University of Manchester, Storbritannien, och en kandidatexamen i textil- och klädteknik från University of Moratuwa, Sri Lanka. Mina forskningsintressen kretsar kring hållbart och cirkulärt mode, omvända försörjningskedjor, textilåtervinning och återtillverkning.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper