Hanna Hellgren

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4848

E-post: hanna.hellgren@hb.se

Rumsnummer: D600

Signatur: HAHE

Jag är universitetsadjunkt i Ledarskap och Organisering inom Vård och Omsorg på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Institutionen för arbetsliv och välfärd. Mina forskningsintressen utgår främst från organisering och styrning av offentlig sektor där fokus de senaste åren har varit på integration av utrikesfödda.

Jag disputerade vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, med min avhandling, En berättelse om att (få) vara kvar: en studie i att skapa utrymme för samverkansuppdrag i offentlig sektor. I avhandlingen fokuserar jag på etablering av samverkan för att stödja arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda.  Studien visar hur de samverkansinitiativ som studerades etablerades på varierande sätt som en kvarvarande del av offentlig sektor. Både som organisatoriska sammanhang och i form av utrymmen fyllda av arbetssätt, koncept och värden för att hantera specifika frågor. Studien illustrerar därmed att samverkansinitiativ etableras, men kvarvarandet blir inte alltid i sin ursprungliga form, idé eller med samma mål. Detta beror på tolkningar och anpassningar under organiseringens gång. Studien framhäver därmed dynamiken i de ambitioner och relationer som formar och formas av samverkanspraktiker, samt hur ageranden kan resultera i kvarvarande utrymmen, både i form av organisationer och bortom föreställningar om organisationer och strukturer.

Jag är också med i den externa forskargruppen Organizing Integration vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 

Läs mer om Organizing Integration

Profil på Academia
Profil på ResearchGate

Externa publikationer

Hellgren, Hanna (2024) En berättelse om att (få) vara kvar: en studie i att skapa utrymme för samverkansuppdrag i offentlig sektor, akademisk avhandling, Göteborg: Förvaltningshögskolan.

Hellgren, Hanna (2023) Speaking Swedish- The Role of Language Skills in an Integration Support Project i Organizing Immigrants' Integration (red) Andreas Diedrich och Barbara Czarniawska.

Diedrich, Andreas, och Hanna Hellgren (2021) Att Organisera Integration Av Nyanlända Och Andra Utrikesfödda Personer På Den Svenska Arbetsmarknaden – Från ”flyktingkrisen” till COVID-19 Pandemin: GRI-rapport 2021:1.

Diedrich, Andreas, och Hanna Hellgren (2018) Organizing Labour Market Integration of Foreign-born Persons in the Gothenburg Metropolitan Area: GRI-rapport 2018:3.

Hellgren, Hanna (2016). Mellan pedagogisk professionalism och marknadsmässiga tekniker: institutionella logiker i organisering av förskolan. Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.