Ida Ljungberg

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4367

E-post: ida.ljungberg@hb.se

Rumsnummer: S434

Signatur: IDLJ

Jag ingår i forskningsprojektet Utveckling av tredimensionella multilagertextilier för trycksårsprevention och inkontinensapplikationer, där min forskning fokuserar på utveckling av effektivare vätskespridning i textila material.