Utveckling av tredimensionella multilagertextilier för trycksårsprevention och inkontinensapplikationer

Utveckling av tredimensionella multilagertextilier för trycksårsprevention och inkontinensapplikationer

Nuvarande produkter för patientstöd fokuserar enbart på tryckavlastning och hög absorptionsförmåga och försummar vätskehantering och produktkomposition. Genom att utveckla en mer noggrant utformad produkt kommer resultatet att vara mer bekvämt och konkurrenskraftigt. Komforten i mikroklimatet är beroende av effektiv transport av fukt och vätska inom fibrer, garn och strukturer. För att uppnå detta krävs en komplex materialstruktur som kan transportera större mängder vätska bort från huden.

Projektets specifika mål inkluderar att:

  • bestämma fiberselektion och garnbildning
  • definiera rollen för stickad konfiguration av 2D- och 3D-spacerstrukturer i hantering av vätskeånga
  • definiera transport av vätska och fukt mellan olika lager i flerskiktiga strukturer
  • konstruktion och validering av mikroklimatet i prototyper av patientstödsgränssnitt och inkontinensprodukter

Projektet kommer att kombinera expertis inom väftstickade 3D-textilier och textiltestning från Högskolan i Borås med produktion och kunnande inom varpstickning (2D och 3D), lagermontering och patientstödsgränssnitt från två industriella partners: Care of Sweden AB och Facilette AB. Dessa partners är aktiva producenter av material och produkter för medicinska tillämpningar och kommer att bidra med krav från slutanvändare samt specialiserade leverantörer av material som fibrer, garn och 3D-spacermaterial för medicinska ändamål. De industriella partnerna kommer att stå inför utmaningen att tillämpa forskningsresultat för konkurrenskraftig inkontinensskydd (Facilette AB) och för att tillämpa forskningsresultat i ett patientstödsystem som levererar och kontrollerar ett optimalt mikroklimat (Care of Sweden). Förväntade resultat inkluderar vetenskapliga publikationer, nya forskningsfrågor och potentiella framtida innovationer.