Natalie Bergman

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4841

E-post: natalie.bergman@hb.se

Rumsnummer: E734

Signatur: NTBE

Jag är sedan hösten 2023 anställd som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och är antagen inom SHIFT CARE forskarskola.

Jag är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård och har tidigare arbetat både på sjukhuset inom den psykiatriska slutenvården samt i den kommunala hälso- och sjukvården med inriktning mot Socialpsykiatrin.

Mitt projekt syftar till att undersöka hur patienter med psykisk ohälsa blir bedömda inom ambulanssjukvården och avhandlingens övergripande syfte är att i samverkan med andra sjukvårdsorganisationer så som kommunal hälso- och sjukvård, psykiatri och primärvård utforma ett prehospitalt beslutsstöd för bedömning av patienter med psykisk ohälsa till lämpligaste vårdnivå.

  • Beatrice Alenljung, Högskolan i Skövde