Prehospital vårdbedömning av patienter med psykisk ohälsa

Prehospital vårdbedömning av patienter med psykisk ohälsa

Forskningsprojektet innefattar fyra delstudier och har som avsikt att mynna ut i ett validerat beslutsstöd för ambulanspersonal att använda sig av i bedömning av patienter med psykisk ohälsa.