Sharmeen Mustafa

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: sharmeen.mustafa@hb.se

Signatur: SHMU