Sharmeen Mustafa

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4374

E-post: sharmeen.mustafa@hb.se

Signatur: SHMU