Steven Wainaina

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4568

E-post: steven.wainaina@hb.se

Rumsnummer: D811

Signatur: STWA