Steven Wainaina

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4568 E-post: steven.wainaina@hb.se Rumsnummer: D811 Signatur: STWA