Avhandlingsprojekt

Avhandlingsprojekt

Folkbiblioteket i spänningsfälten mellan (kommunal)politikens, det lokala kulturlivets och bibliotekarieprofessionens egna förväntningar och krav (Katarina Michnik).

Föreställning(ar) om barnet i den kulturpolitiska diskursen (Catarina Eriksson).

Att låna och att konsumera, folkbibliotekens framtid i det hållbara samhället (Jonas Söderholm). 

Klara avhandlingar

Litteraturpolitiken och kvalitetsbegreppet 1975-2009 (Linnéa Lindsköld).

Det läsande barnet. Minnen av läspraktiker 1900-1940 (Mats Dolatkhah)

Fria flickor före Pippi. Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis: Astrid Lindgrens föregångare (Eva Wahlström)