Alg-membranbioreaktor som metod för biogasrening och uppgradering

Alg-membranbioreaktor som metod för biogasrening och uppgradering

En bioreaktor med membranteknik och mikroalger kommer att appliceras i projektet. Förhoppningen är att man ska nå målet om att producera tre produktströmmar från processen nämligen en ström rik på syrgas, en ström rik på metan (renad och med låg andel CO2) och även algbiomassa. Detta projekt är viktig dels för att studera en metoder som kan användas för att producera renad metangas på biologisk väg och för att fixera CO2 från biogasen.