Ghasem Mohammadkhani

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4738

E-post: ghasem.mohammadkhani@hb.se

Signatur: GHMO