Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd; Artificiell intelligens – för en jämlik vård

Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd; Artificiell intelligens – för en jämlik vård

Mål

Projektet ska öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga. En av målsättningarna med projektet är att utforma ett AI-verktyg som sätter patientens behov i centrum genom att ge vårdgivaren möjlighet att utforma vården på ett sådant sätt att individuella variationer mellan olika vårdgivare minimeras. Genom att använda AI som beslutsstöd kommer det också att underlätta att använda det mest effektiva vårdprogrammet och också att underlätta jämförelser mellan olika program med avseende på behandlingsresultat, kostnad och patientnöjdhet.

Projektmedlemmar

  • Anders Jonsson, projektledare, Högskolan i Borås
  • Finn Samuelsen, projektledare, Högskolen i Östfold
  • Lars Vidar Magnusson, forskningsledare, Högskolen i Östfold
  • Peter Lundgren, projektledare, Västa Götalandsregionen

 Läs mer på projektets webbplats