Bemanning i socialtjänsten

Bemanning i socialtjänsten

Under hösten 2016 genomfördes en workshop kring bemanningsfrågor med Sjuhärads regionens chefer och biståndshandläggare. Workshopen resulterade i ett antal konkreta handlingsplaner med fokus på chefsutbildning, mentorsprogram och handledning. Projektet syftar till att studera och analysera orsaker till att personer lämnar sin anställning och vad som krävs för att rekrytera och behålla kompetenta chefer och medarbetare i framtiden.