Bio-baserade material med förbättrat motstånd mot värme och vatten

Bio-baserade material med förbättrat motstånd mot värme och vatten

I ett senare projekt studerade vi mekanisk återvinning av polyeten förstärkt med kolnanorör. Det observerades då att plasten fick en förvånande termisk stabilitet när nanorörerna tillsattes till plasten. Vi vill nu lägga till kolnanorör till ett av det biobaserade hartset som vi tidigare syntetiserat. Syftet med projektet är att utvärdera om nanorörerna kan förbättra det här harts termiska egenskaper och därmed övervinna en del av dess inneboende svaghet mot hög temperatur och fuktighet.