Biobaserade restströmmar med potential i teknisk textilindustri

Biobaserade restströmmar med potential i teknisk textilindustri

Industrihampa har bevittnat en renässans i många länder på grund av nya regler för odling och dess miljömässiga fördelar till exempel koldioxidbindande egenskaper och att odlingen kräver lite kemikalier och vatten. Finola är en industrihampasort som huvudsakligen används för att få frön och olja till mat. Den fungerar utmärkt att odla i Skandinavien och norra halvklotet. Efter att fröna har skördats återstår hampastjälkar som vanligtvis lämnas kvar på åkern eller kastas. Samtidigt finns inom teknisk textil en rad applikationsområden där behovet av hållbara cirkulära biobaserade material kommer att öka i takt med att samhället ska bli mer fossiloberoende. 

Med dessa två utgångspunkter vill vi studera och utveckla en innovativ metod för att extrahera textilfibrer från industrihampa rester. Indikativa tester av metoden har visat lovande resultat. Av fibrerna formas sedan en textil som kan användas för olika tekniska textilapplikationer till exempel inom bygg- eller bilindustrin. I projekt deltar nyckelaktörer från olika delar av värdekedjan som gemensamt ska beskriva kravställningar och validera materialets lämplighet ur såväl tekniskt som marknadsmässigt perspektiv. Den miljömässiga hållbarheten kommer också att utvärderas.