May Kahoush

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4202

E-post: may.kahoush@hb.se

Rumsnummer: S461

Signatur: MYKA

Jag arbetar som postdoktor i det Vinnova-finansierade projektet Biobaserade restströmmar med potential i teknisk textilindustri.

 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Eco-technologies for immobilizing enzymes on conductive textiles, for sustainable development