May Kahoush

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4202

E-post: may.kahoush@hb.se

Rumsnummer: S461

Signatur: MYKA

Jag arbetar som universitetslektor vid institutionen för textilteknik. Min forskning fokuserar på hållbarhet och ekoteknik inom textilier. Detta inkluderar bland annat fiberutvinning och karakterisering, nonwoven-teknik, ytmodifiering/funktionalisering av textila strukturer och återvinning.

Tidigare har jag genomfört mitt postdoktorat inom det Vinnovafinansierade projektet ”Biobaserade restströmmar med potential i teknisk textilindustri”. Jag har en doktorsexamen i textil materialteknologi från Högskolan i Borås (Sverige), ENSAIT (Frankrike) och Soochow University (Kina) genom ett gemensamt doktorandprogram (SMDTex)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Eco-technologies for immobilizing enzymes on conductive textiles, for sustainable development