May Kahoush

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: may.kahoush@hb.se

Signatur: MYKA

Jag är doktorand på Textilhögskolan, Sektionen för textilteknologi, som det andra partneruniversitetet inom SMDTex-projektet nr 42-2015.

Jag fokuserar på biofunktionalisering av ledande textilier med redox-enzymer för miljömässig tillämpning. Jag påbörjade detta projekt vid ENSAIT (i Frankrike) där jag också fick min masterexamen i textila material och processer. 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Eco-technologies for immobilizing enzymes on conductive textiles, for sustainable development